Logo

Đoàn Đại Biểu Đại Hội Cháu Ngoan Bác Hồ Tỉnh Thái Bình

28/5

     Chào mừng Đoàn Đại Biểu Đại Hội Cháu Ngoan Bác Hồ Tỉnh Thái Bình về nghỉ ngơi, ăn uống tại Khách sạn Khăn Quàng Đỏ