Logo

Hội nghị Ban chấp hành Trung Ương Đoàn lần thứ 9 khóa X

Ngày 27-28/06/2016, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 9 - Khóa X tại Khách sạn Khăn Quàng Đỏ.