Logo

Hội nghị - Hội thảo tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ

Hội thảo - Buổi đào tạo tổ chức tại khách sạn Khăn Quàng Đỏ

Ngày 18/1/2019, Khách sạn Khăn Quàng Đỏ đã được đón tiếp rất nhiều đại biểu đến tham gia các Hội nghị - Hội thảo tổ chức tại các Hội trường của Khách sạn. Phòng hội thảo với hội trường lớn, nhỏ từ 50 – 150 – 300 chỗ với các trang thiết bị hiện đại:  điều hoà, âm thanh, ánh sáng, bàn, bút và trà… sẽ tổ chức thành công cho các sự kiện, hội nghị, hội thảo. 

Buổi đào tạo của Công ty dược phẩm OPV tổ chức tại Hội trường 5A

 

Khóa tập huấn

 

Lễ trao học bổng Vừ A Dính dành cho học sinh dân tộc thiểu số