Logo

Untitled

Thông tin liên hệ

189 Hoàng Hoa Thám - Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

Số điện thoại: (84-024) 38.456987 , (84-024) 37.236 727

FAX:(84-024) 38.472468, (84-024) 37.224764

E-mail: info@kqdhotel.com, info@khanquangdohotel.vn

Phạm Thị Ngọc An - Phụ trách Phòng Kinh doanh.

Di động: 0983 058 400

Vũ Đặng Nhung

Di động: 0983 545 320

Vũ Việt Thu

Di động: 0963 919 988

Kinh doanh

Số điện thoại: 024.38456987

Lễ tân

Số điện thoại: 024.37236727