Logo

Phòng Hội Thảo

Phòng hội thảo với hội trường lớn, nhỏ từ 50 – 150 – 300 chỗ với các trang thiết bị hiện đại:  điều hoà, âm thanh, ánh sáng, bàn, bút và trà… sẽ tổ chức thành công cho các sự kiện, hội nghị, hội thảo.

Phòng hội thảo với hội trường lớn, nhỏ từ 50 – 150 – 300 chỗ với các trang thiết bị hiện đại:  điều hoà, âm thanh, ánh sáng, bàn, bút và trà… sẽ tổ chức thành công cho các sự kiện, hội nghị, hội thảo.

             Hội trường 3B:          15.000.000 vnđ / ngày
 
             Hội trường 3C:          15.000.000 vnđ / ngày
 
             Hội trường 1C:          10.000.000 vnđ / Ngày
 
             Hội trường 5A:         10.000.000 vnđ / Ngày
 
             Hội trường 1A:         8.000.000 vnđ / Ngày